Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2021

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021- ΤΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΤΡΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

"NATIONAL MUSEUM OF AERONAUTICS AND SPACE OF GREECE"

«ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»